Connect with us

Thông tin rượu

Rượu Rémy Martin 1898

Rượu Remy Martin 1898 là 1 sự pha trộn giữa cognac cũ (so với XO) và Champagne Fine. Sản phẩm này chỉ có thể mua được ở Trung Quốc.

Published

on

Top 5 Trending