Thông tin rượu

Michele Chiarlo Nivole Moscato 750ml

Thông tin rượu

Rượu vang ngọt Michele Chiarlo Nivole Moscato 750ml, nồng độ 5%

Rượu vang ngọt Michele Chiarlo Nivole Moscato 750ml, nồng độ 5%.

  • Tên sản phẩm: Michele Chiarlo Nivole
  • Giống nho: Moscato
  • Loại: Vang Ngọt
  • Quốc gia: Italy
  • Vùng: Moscato Asti DOCG
  • Nhà sản xuất:  Michele Chiarlo