Thông tin rượu

Chateau Grand Dousprat Semillon – Sauvignon Blanc

Thông tin rượu

Rượu vang ngọt của Pháp - Chateau Grand Dousprat Semillon - Sauvignon Blanc, nồng độ : 13%, dung tích : 750, giống nho: Semillon - Sauvignon Blanc.

Rượu vang ngọt của Pháp – Chateau Grand Dousprat Semillon – Sauvignon Blanc, nồng độ : 13%, dung tích : 750, giống nho: Semillon – Sauvignon Blanc. Vùng: St. Croix du Mont