Thông tin rượu

Chateau du Levant – Semillon – Sauvignon Blanc

Thông tin rượu

Rượu vang ngọt Chateau du Levant Sauternes - Giống nho Semillon - Sauvignon Blanc, sản xuất bởi Borie-Manoux. Dung tích : 750ml, nồng độ: 13%

Rượu vang ngọt Chateau du Levant Sauternes – Giống nho Semillon – Sauvignon Blanc, sản xuất bởi Borie-Manoux. Dung tích : 750ml, nồng độ: 13%